رامک خودرو
می 20, 2019
پاتکس
می 19, 2019
Eden Park یک برند تولید کننده لباس فرانسوی با ساختار تبلیغاتی و Guideline مشخص و دقیق بود. فروشگاه‏ های این شرکت نه در ایران که در تمام کشورها مستقیماً تحت نظر تیم فرانسوی اجرا می‌شوند و حتی جزیی ترین مسائل هم با نظارت و تأیید این تیم قابل قبول هستند. بنابراین تیم ما دوباره در کنار یک برند بین‌المللی قرار گرفت و در مسیر معرفی برند و همایش افتتاحیه این برند، همراه آن‌ها بود. از دیگر چالش های این پروژه، همکاری نزدیک با خبرنگاران مجلات لوکس سبک زندگی برای تهیه یک گزارش و مصاحبه با مؤسس فرانسوی این برند بود.

تبلیغات تلویزیونی