آرتا
آوریل 8, 2018
دنیور
آوریل 7, 2018
اجرای کمپین تبلیغاتی یکی از قوی‌ترین برندهای بازار ایران با سرویسی در سطح کشور و مخاطبانی بدون حد و مرز در کنار تیمی جوان و سریع و پر انرژي، نیازمند تغییر در ساختار سازمانی ما و اختصاص تیم تخصصی داشت. اجرای کمپین های سریع و گسترده در سطح کشوری از شاخص ترین خدماتی است که ما به این برند ارائه می‌کنیم. همکاری با «اسنپ» به ما نشان داد که همیشه می‌توان سدها را شکست و چیزی به نام «غیر ممکن» وجود ندارد.

تبلیغات محیطی تهران

تبلیغات محیطی شهرستان

همایش اسنپ در بام لند تهران