دنیور
آوریل 7, 2018
اسنپ فود
آوریل 7, 2018یک مرکز تجاری منحصربفرد با معماری و جایگاه تکرار نشدنی که عمل‌کردی بیش از شهر تهران برای آن انتظار می‌رفت، یک کمپین طولانی مدت را طلب می‌کرد. کمپینی که در عین پیچیدگی، نیازمند جذابیت و تأثیر بالا بود. این کمپین با بودجه متوسط نتیجه‌ای بیش از حد انتظار داشت و نتیجه آن را می‌توان در آگاهی عمومی در مورد این مرکز خرید دید.

تبلیغات محیطی