دیوار
می 1, 2019
کانتینانتال
می 1, 2019
شروع به کار «بانک گردشگری» به عنوان یک بانک تخصصی نیازمند توجه ویژه و نیز برنامه‌ریزی رسانه‌ای تبلیغاتی و مدیریت روابط عمومی گسترده‌ای بود. ما به عنوان آژانس منتخب بانک، این مسئولیت را در کنار تولید تیزرها، ملزومات چاپی و غیره به خوبی به انجام رساندیم تا مرحله معرفی «بانک گردشگری» که مهمترین گام در برندسازی است با بهترین نتیجه و تأثیر به پایان برسد.

تبلیغات محیطی

تبلیغات تلوزیونی