هنکل
می 19, 2019
بانک گردشگری
می 1, 2019«دیوار» به عنوان بزرگترین سایت خرید و فروش C2C از جایگاه بالایی در جامعه برخوردار است. این امر زمانی جدی‌تر شد که این برند به سمت فروش گروه‌های تخصصی و مشخصاً خودرو تمایل پیدا کرد که طبیعتاً نیازمند برنامه‌ریزی گسترده و دقیق برای خرید رسانه مناسب بود. مسئولیت خرید رسانه و مدیریت کمپین «خودرو» سایت «دیوار» بر عهده ما بود.

تبلیغات محیطی تهران

تبلیغات محیطی شهرستان