شادلی
آوریل 8, 2018
تله پیتزا
آوریل 8, 2018

حضور این برند لوکس و شاخص در شرکت ما درست همان موجی را ایجاد کرد که حضورش در بازار خودرو و اجتماع برجا گذاشت. کار کردن با بالاترین استاندارد، بالاترین کیفیت و فکر کردن با کیفیت کلاس جهانی مهمترین چالش ما در همکاری با این برند بود. تبلیغاتی در نشریات منتخب، برگزاری شاخص ترین مراسم معرفی خودرو در ایران با استاندارد جهانی و پوشش خبری آن و تهیه ویدیوی محلی این برند تنها بخشی از سرویس طولانی ما به این برند در ایران بود.

همایش معرفی خودروهای جدید مازراتی در تهران

نشریات و مجلات

معرفی تعمیرگاه تخصصی مازراتی در تهران

همایش معرفی خودروهای جدید مازراتی در تهران (ویدیو)