اطلس جت
آوریل 8, 2018
شادلی
آوریل 8, 2018

یک برند خودرو ژاپنی با سابقه حضور مؤثر و خوب در خاطر مخاطبان ایرانی، ما را بر آن داشت تا بیشتر تمرکز را بر معرفی خودروها، برنامه‌های فروش و آگهی های فروش قرار دهیم. هر چند برای تقویت حضور (بازگشت) برند در ذهن مخاطبان و قرار داشتن در بالای لیست انتخاب آنها، تبلیغات ATL نیز همواره در کمپین حضور داشت.

تبلیغات محیطی

نشریات و مجلات