ادن پارک
می 20, 2019
زمزم
می 19, 2019باز تولید تیزر بین‌المللی و شناخته شده یک برند برتر، کاری پر چالش است. نبود امکانات و دانش فنی در کنار انتظار کیفیتی بین‌المللی، ما را مجبور کرد تا برای تولید این دو تیزر؛ از متخصصین حوزه های مختلف کمک بگیریم. ساخت یک لباس مخصوص و امن مهمترین چالش ما برای اجرای ایمن این تیزر بود. تمرین‌های فراوان، سعی و خطا و بالاخره یک نتیجه خوب.

تبلیغات تلویزیونی