آریا کوپلینگ
می 21, 2019
رامک خودرو
می 20, 2019

سازه های بتنی مهمترین بخش صنعت ساختمان و به طبع آن صنعت هستند. انواع سدها، پل ها، برج ها و غیره همه از این ماده جادویی ساخته می‌شوند و این ماده خود به قالبی برای شکل گرفتن نیاز دارد. شرکت «کومش فرم صنعت» به عنوان مهترین تولیدکننده قالب‌های سفارشی بتن با کیفیت و استاندارد جهانی، نقش قابل توجهی در افزایش کیفیت سازه های بتنی زیرساختی ایفاء می‌کرد. سفارش ما تولید یک ویدیو معرفی کارخانه و برند بود که در چند مرحله تصویر برداری در چند شهر به انجام رسید.

تبلیغات تلویزیونی