میدیا
می 1, 2019
مون بلان
آوریل 30, 2019
مهمترین ویژگی محصولات «هیمالیا»، طبیعی بودن آن‌ها است. این فراتر از یک شعار و در‌واقع هسته فرهنگ کاری و دغدغه اصلی این برند محسوب می‌شود. نوع و سبک طراحی این شرکت کاملاً بر اساس یک استاندارد فرا ملیتی بود و باید با حفظ این فرهنگ و ساختار محلی سازی می‌شد. شاید این مهمترین چالش ما در کمپین های این برند بود. علاوه بر محلی سازی آگهی‌های این برند، ما برنامه‌ریزی تبلیغاتی و خرید رسانه را در همکای با این برند بر عهده داشتیم.

تبلیغات محیطی